Contributie

De minimale jaarlijkse contributie is nog steeds 20 euro, maar uiteraard is een hoger bedrag mogelijk.

Eigenlijk hopen wij op massale steun met een minimum bedrag van 25 euro.

Op de website wordt u nader geïnformeerd over de faciliteiten die verbonden zijn aan de hoogte van de contributie bedragen.

Uw bijdrage(n) zijn als gewone gift aftrekbaar op uw aangifte inkomstenbelasting omdat onze vereniging een ANBI status heeft.

Via onderstaande knop kunt u uw bijdrage voldoen, waarbij u het te betalen bedrag naar eigen wens mag/kan aanpassen (minimaal € 20).

logo Pay.NL

[Indien u liever uw bijdrage overmaakt door middel van een bankoverschrijving dan kan dat natuurlijk ook: bankrekening NL24 FVLB 0699 3103 18 t.n.v. Vereniging Vrienden van het Nederlands Spoorwegmuseum o.v.v. Contributie 2019, (!) uw lidmaatschapsnummer (!) en uw adresgegevens.]